Svenska (English see below).

Gemensamma värderingar för att rädda civilisationen

 

Vilka värderingar behöver genomsyra mänskligheten för att vi skall klara av paradigmskiftet från krig och konflikter till en hållbar utveckling?

 

I den nedanstående PDF-filen kan du läsa boken.

 

Syftet med boken är att sprida budskapet och du kan därför fritt sprida och kopiera den i sin helhet eller i utvalda delar.

De primära målgrupperna är:

1.       Lärare och elever på gymnasier, högskolor och universitet.

2.       Politiker.

3.       Nätverk och organisationer, som arbetar för värderingar, som omfattas av boken.

Efter hand kommer presentationsmateriel , som hjälpmedel för att sprida budskapet att läggas in på denna hemsida.

Vill du beställa en bok, så kan du göra det på http://www.litenupplaga.se/1552

Detta är ett ideellt projekt. Priset du betalar för en bok eller e-bok är därför förlagets pris.

Om du har några synpunkter på något i boken, så är du välkommen att höra av dig till agne@svanberg.net. Hör gärna av dig om du har önskemål beträffande det presentationmateriel, som kommer att läggas in på hemsidan.

Innehållet i boken är följande:

Förord

Inledning

Kapitel 1 (värdering 1). Sträva efter att bemöta andra, så som du själv vill bli bemött.

Kapitel 2 (värdering 2). Tänk globalt.

Kapitel 3 (värdering 3). Arbeta för en hållbar utveckling.

Kapitel 4 (värdering 4). Tänk inför varje handling. Vad skulle villkorslös kärlek ha gjort?

Kapitel 5 (värdering 5). Sträva mot en värld, som inte tillåter våld för att lösa konflikter.

Kapitel 6 (värdering 6). Arbeta för att utplåna hunger, fattigdom och analfabetism för alla människor.

Kapitel 7 (värdering 7). Livet är musik. Spela det!

Slutord

 

 

English

 

Shared values to save civilization

 

The book will be translated to English and presented on this homepage as a PDF file free to copy and distribute.

My British friends Keith Surtees and David Cameron (no not the prime minister!) have promised to transfer my Swenglish to English.

The content in the book will be:

Preface

Introduction

Chapter 1 (value 1). Strive to treat others, as you would like them to treat you.

Chapter 2 (value 2). Think globally.

Chapter 3 (value 3). Work for a sustainable development.

Chapter 4 (value 4). Think before every action. What would unconditional love have done?

Chapter 5 (value 5). Strive for a world that does not allow violence as a means to solve conflicts.

Chapter 6 (value 6). Work to eliminate hunger, poverty and illiteracy for all people.

Chapter 7 (value 7). Life is music. Play it!

Closing words